България и останалите страни членки сега очакват Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г., за да получат отговор на въпроса какъв ще бъде бюджетът за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) и при какви условия ще се прилагат таваните на плащанията.  

До края на годината и трите SWOT анализа за ОСП ще бъдат готови

За България предложението е да се запази досегашният бюджет по първия стълб на ОСП - дирекнтите плащания, със съвсем леко увеличение, а по втория стълб – по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), се предвижда 15 % намаление на средствата от Европа.

„Новото, което мога да съобщя, е, че имаме водени разговори с Министерството на регионалното развитие, с което имаме отлична комуникация, за да направим по-справедливо разпределението на намаления бюджет”, каза на среща в Добрич министърът на земеделието Десислава Танева.

По думите й екипът на регионалното министерство е проявил разбиране и е в готовност общините с над 30 000 жители да бъдат обхванати от Оперативната програма „Региони в растеж” за публичната инфраструктура.

„Това на практика ще ги изключи от нашата програма (ПРСР - бел. ред.) и респективно от нашия бюджет. В нашия бюджет ще останат само интервенциите за частните мерки и земеделските производители”, поясни земеделският министър. 

Втората точка, по която се работи, е елиминиране на критерия „селски райони” като преференция за достъп до европейското финансиране. Така всички земеделски производители, независимо в какъв вид община работят, ще бъдат равнопоставени. 

На приключване е работата по първия SWOT анализ на състоянието на аграрния сектор у нас, който е възложен на Института по аграрна икономика.

Започват работните срещи и за втория анализ, който ще се подготви от Аграрния университет в Пловдив. Третият SWOT анализ е демографски и ще се извърши от УНСС. До края на годината трябва да бъдат готови, подчерта министър Танева. 

„След като възложихме на университетите изготвяне на SWOT анализи, ние ще сме в пълна готовност, очаквайки трите регламента да бъдат приети през първата половина на следващата година. Така България ще бъде готова веднага да започне работа по изготвяне на националните стратегически планове”, поясни следващите стъпки към новата ОСП министър Десислава Танева. 

По думите й в ЕС се подготвя решение за преходен период, така че да няма спиране на плащанията към земеделските производители и спиране на директната подкрепа.

Десислава Танева: „Категорично е обявен срок от 1 година за преход. Всички министри на последния съвет сме поискали той да бъде 2 години предвид забавянето на финализирането на европейските регламенти, които уреждат регулацията на новата ОСП”. 

Според министър Танева проектната готовност на стопаните у нас и административният им капацитет е на значително по-високо ниво.

„Анализите показват, че средствата са крайно недостатъчни и в този ред на мисли заедно предстои да решим какви рамки и какви условия да поставим в стратегическите планове, така че да има максимален ефект от прилагането на всички инструменти за подкрепа”, каза министърът.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.