Сдружение „Форум Природа“ настоява да се създаде публичен регистър на всички, които усвояват европейски средства по Програмата за развите на селските райони (ПРСР) и Общата селскостопанска политика (ОСП). От неправителствената организация настояват и да се публикуват ежегодно имената на получаващите персонално субсидии в земеделието.

 

Организацията излезе със становище за състоянието на българското земеделие, адресирано до Народното събрание, министър-председателя, представителството на ЕК в България, министерствата на земеделието, правосъдието и околната среда и водите. В публикуваното становище се посочват основните проблеми на селското стопанство в България и се правят предложения за реформи.

 

Според сдружението след приемането на България в ЕС вместо жизнено важни за земеделието действия, се преписват европрограми, директиви и регламенти, непонятни за мнозинството производители и неотразяващи спецификата на нашите условия. Няма ясни правила за работа, предсказуемост и прозрачност на решенията и дейността. Няма приемственост в действията, всяко следващо управление зачерква предишното.

 

Затова от „Форум Природа“ настояват за изграждането на нова структура на МЗХ, съобразена с реалната обстановка, възможностите на страната и ефективното прилагане ОСП. Сред исканията са още: промени в съществуващата структура и обхват на изпълнителните агенции към МЗХ, преструктуриране на неефективния сега Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) като Разплащателната агенция (РА) да премине към Министерство на финансите (МФ) или пряко към МС, а компетентният орган по програмите на ОСП, както и договорният процес, да формират същността на новия ДФЗ.

 

Предлагат се и промени, свързани с поливното земеделие, както промени при кандидатстването с проекти по ПРСР. Сред предложенията на сдружението е и приемането на Закон за създаване на Държавна агенция „Поземлени отношения”, която да осъществява държавната политика за опазването и съхраняването на земеделските земи като национално богатство.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!