Прогнозите на Министерството на земеделието на САЩ за добра зърнена реколта и увеличение на преходните запаси в световен мащаб оказаха известен негативен натиск върху котировките на международните борсови пазари, отчитат експертите на Софийската стокова борса.

Зърнена реколта: Добивите ще бъдат с 30% надолу

Тенденциите в Черноморския район обаче са различни, допълват наблюдатели. Зърнените запаси на Русия спаднаха до най-ниското си равнище от стопанската 2013/2014 г. досега, показва официалната статистика в страната. Причината за това е силният износ през последните месеци.

Общо запасите от зърно на Русия са намалели спрямо миналогодишния месец май с 4% до 18,6 млн. тона. В това число влизат 10 млн. тона пшеница, където спадът на годишна база е много по-голям - 12%.

За сравнение минимумът, отчетен през 2013/2014 г., е бил на равнище на зърнените запаси на Русия в размер на 15,6 млн. тона, като в това число е имало 8,5 млн. тона пшеница. 

Обикновено темповете на зърнения износ се забавят в края на сезона. Тази година обаче през март и през април Русия успя да изнесе по около 4 млн. тона зърно на месец, което се обяснява главно с девалвацията на рублата спрямо други основни валути.

„Ниските запаси от пшеница ще оказват силна подкрепа за цените на пазара в близките месеци“, коментира руският аналитичен център „СовЕкон“.

Пшеницата в САЩ през миналата седмица се задържа на равнище 215,00 долара/тон при точно нулева промяна. Във Франция беше отчетено поевтиняване на хлебното зърно с 2,00 евро до 198,00 евро/тон. 

ССБ: След като страните от Черноморския регион изчерпиха квотите си за износ, цените в Украйна и в Русия вървяха надолу – минус 2,00 долара в Украйна до 223,00 долара/тон и значителен спад с 14,00 долара в Русия до 197,00 долара/тон. 

В подкръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“ АД офертите за покупка на големи количества хлебна пшеница от стара реколта се придвижиха малко нагоре до 260,00 лв./тон, но продавачите останаха на 310,00 лв./тон. Тази конфигурация се запази и през първите дни на новата седмица. Всички цени са без ДДС.

Царевицата у нас поевтиня, като търсенето и предлагането се срещнаха на равнище 250,00 лв./тон – цена, на която се сключиха сделките. При царевицата за САЩ е налице поскъпване с 4,00 долара до 156,00 долара/тон в Чикаго. В Украйна увеличението е с 2,00 долара до 179,00 долара/тон, докато във Франция е с едва 0,50 евро до 167,50 евро/тон. 

У нас маслодаен слънчоглед от място се търсеше на 600,00 лв./тон, но продавачите искаха 650,00 лв./тон. 

Ечемикът в Украйна за пореден път остаа без промяна на цена 175,00 долара/тон, докато във Франция имаше минимален спад от 1,00 евро до 167,00 евро/тон. При рапицата в Европейския съюз (Еuronext) котировките се понижиха с 5,25 евро до 369,25 евро/тон.