Започват масови проверки Агенцията по храните заради сигнали за фалшиво и некачествено масло на пазара.  Екипите на дирекцията ще влязат в млекопреработвателни предприятия и предприятия, произвеждащи и пакетиращи имитиращи продукти.

 

Как ще бъдат установени обаче нарушенията, след като ще се проверяват само документацията на млекопреработвателните фирми? Инспекторите щели да разчитатат на добросъвестността на собствениците да описват реално влаганите в сиренето и маслото продукти. Ако производителят обаче е подправил документацията, се оказа, че при тези проверки няма как да бъде установено.

 

Това поставя под въпрос ефективността от проверките, както за потребителите, така и за малките фамилни мандри, които стриктно спазват закона и по този начин биват поставени в неравностойно положение спрямо своите конкуренти от големите преработвателни предприятия.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!