Европейската комисия (ЕК) ще изпрати в България одит на мерките, които държавата прилага за справяне с Африканската чума по свинете (АЧС).

Договорихме две европейски помощи за справяне с АЧС

От резултатите на проверката зависи и съфинансирането, което България ще получи от ЕК, както и финансовата подкрепа на действията по ограничаване и ликвидиране на опасната инфекция.

Проверката ще започне на 21 септември и ще продължи до началото на октомври, стана ясно след среща на министъра на земеделието Десислава Танева и европейския комисар по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис.

„Двамата се обединиха около мнението, че за ограничаване и предпазване от заболяването, е необходимо при отглеждането на домашни свине да се спазват съответните мерки за биосигурност без значение на типа стопанство", съобщи министерството.

Еврокомисарят е акцентирал и върху отговорността на България да не допусне навлизането на Африканската чума в съседните страни.

България е заявила пред ЕК искане за 11 млн. евро, които ще могат да се ползват като компенсация за вече ликвидирани огнища на АЧС в свинекомплексите.

МЗХГ: „Отговор за това искане ще получим в рамките на 30 дни."

Страната може да разчита на финансова подкрепа при условие, че строго изпълнява европейското законодателство. На срещата стана ясно, че България получава от ЕК 2,9 млн. евро по Плана за превенция на заболяването Африканска чума по свинете за 2018-2019 г.

Половината от тези средства ще бъдат предоставени авансово за покриване на съответните разходи.

Министър Танева е запознала еврокомисаря с предприетите мерки по отношение на личните стопанствата и малките ферми, при които липсва биосигурност.

Тя информира, че  голяма част от населението доброволно е усвоило месото от животните, които не са регистрирани във ветеринарните служби и на практика са незаконни.  

Десислава Танева: „Тъй като хората станаха съпричастни и участват в борбата с АЧС, ние ще предложим превенционен план. Ще предприемем действия насочени към подкрепа за изграждане на биосигурност, репопулация и регистрация на обектите.“

Андриукайтис подчертал, че ЕК подкрепя легалните производители с мерки за биосигурност и регистрация без значение дали са малки, или големи. Той призовал темата да не се политизира.

Всички новини по темата вижте ТУК