Въпреки че световното търсене нараства, Европейският съюз (ЕС) произвежда малка част от растителните протеини, с които стопаните изхранват животните си. Това сочи проучване на Европейската комисия (ЕК) относно европейския пазар на растителни протеини и новите възможности за неговото разрастване.
 
 
Един от факторите за това ниско европейско производство е сравнително високата конкурентоспособност на соята, особено като фураж, и липсата на добри климатични условия за нейното отглеждане на Стария континент. 
 
Моделите на потребителско търсене обаче се променят и все по-често се залага на фуражи без ГМО. Това би могло да отвори нови възможности за европейските земеделци, сочи докладът на ЕК.
 
Изменят се търсенията не само по отношение на фуражите, но и на пазара на храни. Според изнесените данни потребителите все повече купуват органични храни, както и такива без ГМО или глутен. Въпреки че само 6% от всички растителни протеини се предлагат като хранителен продукт, тяхната добавена стойност е значително по-висока.
 
Друга тенденция днес е, че се набляга на качеството на доставките, което води до скъсяване на веригите и по-широко търсене на местни стоки. Всичко това носи потенциални ползи за европейските производители.
 
Проучването на ЕК разглежда и инструментите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), с които ЕС стимулира производството на растителни протеини. В края на миналата година евродепутатите обсъдиха нови политики, които да разгърнат икономическия и екологичния потенциал на протеиновите растения и през новия програмен период след 2021 г.
 
За финал експертите правят няколко предложения. Според едно от тях усилията на ЕС трябва да са насочени не толкова към насърчаване на производството на растителни протеини, а към иновациите и осигуряването на необходимата инфраструктура за съхранение, сегрегация и сортиране на растителни протеини, и то без участието на изкопаеми горива. 
 
Друго тяхно предложение е тези инвестиции да се съчетаят с по-добра система за обмен на данни, които да помогнат на земеделците да развият и подобрят продажбата на растителни протеинови продукти.