"Крайният етап от концепцията за политиката в областта на храните на нашия политически кабинет приключва със създаването на информационна система, която да следи храните от полето до магазина, включително с граждански контрол." Това обясни министърът на земеделието и храните Десислава Танева пред Стандарт.

 

Министър Танева подробно обясни цялосната концепция на Закона за храните, а също така и промените, които се предвижват относно регулацията в производството и търговията с храни. 

 

"Законът урежда т.нар. "бели петна" в законодателството. Тоест обществените отношения в производството и търговията с храни, които досега нямат никаква правна уредба. Онлайн търговията с храни е сред тях. Предвиждаме промени и за регистрацията на средствата за превоз за доставка на хранителни продукти, свързани с безопасността на храните и борбата със сивия сектор. Крайният етап от концепцията за политиката в областта на храните на нашия политически кабинет приключва със създаването на информационна система, която да следи храните от полето до магазина, включително с граждански контрол. Без това на практика никога няма да можем и в обществен аспект да се чувстваме сигурни в контрола. Операторите във всяка една област, които БАБХ контролира, заедно с фермите, земеделските производители и ресторантите, са 700 000. А персоналът на БАБХ е 1700 души. Така че единствено правилата, по които функционират операторите и възможността за електронното им управление и контрол, ще дава гаранции."