Цените на свинското месо в Европейския съюз падат, като този процес ще засегне и българския пазар, показва анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
 
Изследователите отбелязват, че средните европейски цени на тон кланично тегло в началото на септември са с 12% по-ниски от миналогодишните и остават под средното за периода 2013-2017 г. При изкупните цени на живите прасета спадът е още по-голям – с 22%.
 
Цените на едро на свинско месо у нас през септември тази година са били сравнително стабилни в рамките на 3,30-3,45 лв./кг кланично тегло. В следващите месеци, обаче, се очаква лек спад, като средно за годината намалението ще бъде с около 1%.
 
Като цяло пазарът на месо и месни продукти в страната се оценява като нестабилен. На този фон прогнозите сочат поскъпване на говеждото и на телешкото месо с 6% средно за годината, а на пилешкото – с 4%.
 
 
„През август цените на говеждото и телешкото месо отбелязаха значителен спад с 25% спрямо предходния месец. За пръв път от началото на годината ценовото ниво се понижи под равнището от 2017 г.“, допълват анализаторите.
 
Техните наблюдения сочат, че цените на говеждото месо в България са силно колебливи заради липсата на стабилен пазар с равномерно предлагане и търсене. Освен това е налице смесване на пазара на бракувани животни за клане и на качествени животни.
 
Производството на месо от бройлери в промишлени условия през първата половина на годината достига 42,2 хил. тона, което е с 4,36 хил. тона над нивото от предходната година.
 
Стабилното разширяване на производството е благоприятствано от възходящия пазар в цяла Европа. Птицевъдството се очаква да завърши годината с едни от най-добрите средни продажни цени от 2013 г. досега – около 3 лв./кг.