Започна записването на учениците след седми клас в езиковите и профилираните паралелки. Както всяка година, така и тази се заговори за закриване на паралелки поради липса на ученици. По националните медии бяха излъчени репортажи от София и други големи градове на страната относно създалата се ситуация. Естествено темата за профилираните селскостопански паралелки бе изцяло игнорирана.

Екипът на Фермер.БГ направи проучване за това какво е желанието на младите хора да поемат професионалния път на фермерството. Оказа се, че почти липсва интерес към този тип професия, който за последните 20 години бе добре омаскарен като престъпен или нискодоходен.  В медийното пространство с години бе създаван и укрепван лошия имидж на аграрния сектор и на живота в селата като цяло. Това даже се превърна в приоритетна политика на редици медии и журналсити, обслужващи чужди интереси. Манипулирането на общественото мнение и изгонването на хората от селата се оказа изключително полезно за определени политически влияния и центрове, които пък се възползваха от създалата се "свободна ниша".

 

Следващия пример, който ще дадем е много показателен за състоянието на обучаването на млади кадри в селското стопанство за цялата страна. Във Великотърновска област ситуацията е следната: Под въпрос са паралелката по горско стопанство в еленското училище „Иван Момчилов" и паралелката "Земеделец" в СОУ "Цанко Церковски" в Полски Тръмбеш. Няма желаещи да учат цветарство в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство и в Златарица. Още две паралелки в училището са на ръба да бъдат закрити: механизация на селското стопанство, където са записани 8 ученици и механизация на горското стопанство - с 10 желаещи.В сeло Камен е попълнена паралелката "селски туризъм", която тази година е била издействана от Министерството на земеделието, но в основната "фермер" са се записали само 4 деца.

 

Тези изнесени данни са повече от тревожни, защото става ясно, че кадри, които да сменят активно работещите в момента в сектора няма да има, или в най-добрия случай ще бъдат голям дефицит. Ако пък има желаещи деца да се обучават в професията фермерство, то те се обучават в изключително остаряла база, по изключително стари методики. Министерството на образованието оборудва много училаща с компютри през последните години, но не е подновило материалната база на професионалните селскостопански училища - стари трактори, стар инвентар, замерване на площите с пергели, вместо с GPS, което от ствоя страна няма как да мотивира младите хора да се обучават в тази професия.

 

До момента нито едно земеделско министерство не постави този проблем, като приоритетен за решаване. Само до няколко години обаче фирмите от агросектора ще бъдат изправени пред изключително тежката ситуация с осигуряването на квалифицирани и мотивирани кадри.