На редовно заседание Управителният съвет на Селскостопанска академия (ССА) освободи от зам. – председателския пост на научната институция проф. д-р Божидар Георгиев. На овакантеното място е назначен проф. д-р Лазар Козелов, утвърден капацитет в областта на храненето на животните и технологията на фуражите.

 

Проф. д-р Лазар Козелов започва научната си кариера в Института по животновъдни науки в Костинброд през 1977 г. В научния колектив преминава през всички етапи на професионалната си реализация - от научен сътрудник до професор. През 2003 г. е назначен за директор на Института, пост който заема до 2012 г. От 2012 г. до момента е бил зам. – директор на животновъдното звено към ССА.

 

Завършва магистратура във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора, специалност зооинженерство. Защитава докторска дисертация през 1978 г. на тема „Определяне на оптималните параметри за смилане на сеното и сламата за угояване на телета и агнета”. Хабилитиран е като професор през 2003 год.

 

Проф. Козелов има над 90 научни публикации в наши и чужди издания в областта на животновъдните науки, издал е и 5 книги. Участвал е с доклади в 30 международни научни прояви и в 35 международни проекта.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!