Продължава установяването на пропадналите площи с пшеница в Добричка област. До две седмици се очаква окончателните резултати да станат ясни, съобщи Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Зърнена реколта: Добивите ще бъдат с 30% надолу

Към момента са подадени 300 000 заявления за пропаднали площи, като броят им непрекъснато расте. Установени са 28 000 дка с напълно унищожена от сушата реколта. 

За поредна година пшеницата в Житницата на България ще бъде културата, която ще донесе загуби на земеделските стопани. Причините – липсата на зимна влага, последвалото засушаване и изсъхване на растенията. Посевите пожълтяха и на места се превърнаха в пустиня. Особено сериозно е положението в крайморските общини Шабла и Каварна, в които над 80 % от площите с жито пропаднаха. 

1 млн. 245 хил. дка с пшеница засяха земеделските стопани от Добричка област през есента на 2019 г. Разорването на част от тях вече започна. 

Пшеницата заема повече от 40 % от сеитбооборота в стопанствата на Добруджа, които провалът на реколтата поставя пред сериозни финансови изпитания. 

„Решението на Консултативния съвет по зърно е да се изплатят помощи за 100 % пропаднали площи. Има хора със 70-80 % увредени пшенични полета, това също е загуба. Докато не се види какво е състоянието на посевите, какъв е точният размер на напълно пропадналите пшеници и какъв е бюджетът, едва тогава, предполагам, ще се вземе решение за помощи към колегите с по-голям процент пропаднали площи”, уточни още Радостина Жекова.

Дори изчистването на полетата с пшенични останки ще изисква средства, пресмятат стопаните. Производството на един декар пшеница излиза между 80 и 120 лв./дка, като в тази сума не е включена рентата. Обичайно в Добруджа през последните години собствениците на земя получават най-високи суми – от порядъка на 100-120 лв.