Технологични  изисквания при създаване и отглеждане на овощни трайни насаждения. Това е темата на семинара, организиран от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Селскостопанска академия (ССА) – Опитна станция по кайсията и земеделието в Силистра. Събитието ще се проведе на 10 ноември в село Беловец, Разградско.
 
 
На семинара ас. Александър Любенов от опитната станция ще представи на гостите агротехническите практики в овощните градини. Той ще запознае участниците и с необходимите грижи в насаждението според фенофазата  на развитие.
 
Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - Разград пък ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане на производителите по мерки от  ПРСР 2014-2020 г.
 
Ще се проведе демонстрация на добрите практики при резитби на костилкови овощни видове.
 
Събитието е безплатно и отворено за всички. То ще се проведе в кметството на село Беловец, област Разград, ул. “Васил Левски” № 2.