Почти във всички осем добруджански общини земеделските стопани приключват с жътвата на оскъдната реколта от житни култури.

Черна е жътвата в Добруджа

При ечемика вече са прибрани над 92 % от засетите през есента площи при среден добив от 305 кг/дка. Пропадналите площи с тази култура възлизат на 177 дка, сочат данните на областната земеделска дирекция. 

През настоящата стопанска година се запази тенденцията за постепенно намаляване на площите с ечемик в Добруджа.

Година по-рано посевите са били близо 20 000 дка. От тях са реколтирани общо 10 520 тона зърно при среден добив от 549 кг/дка, т.е. с 244 кг повече от декар ечемик в сравнение с настоящите резултати.  В момента площите с тази култура са с около 5000 дка по-малко. 

Преди 4 години с ечемик в Добричка област са били засети малко над 66 000 дка. През следващата стопанска година площите спадат повече от двойно и са били едва 28 000 дка. 

При пшеницата до момента са ожънати над 1 млн.дка от засетите през есента 1 млн.245 хил.дка, сочи информация на ОД "Земеделие" в Добрич. 

Средният добив до момента в Добричка област възлиза на 167 кг/дка - неколкократно по-малко в сравнение с предходни години.

Заради неблагоприятните климатични условия и жестокото засушаване близо 33 000 дка с пшеница са пропаднали на 100 %. Само в община Добрич жътвата изцяло е приключила, в останалите седем общини все още има площи за жънене.