Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители мина на първо четене в пленарната зала. Експресното гласуване на измененията започна от вчерашния ден, когато депутатите от комисията по земеделие към Народното събрание приеха промените за рекордно кратко време и без особени дебати.

С промените се изчиства възможността някои производители, които развиват и друга дейност, да останат извън подпомагането, тъй като не отговарят на дефиницията за активен земеделски стопанин.

За целта изискването доходите от селскостопанска дейност да съставляват най-малко 1/3 от общия доход на стопанството се променя на „да съставляват най-малко 10%“. Годишният размер на директните плащания, за който се изискваше да е минимум 5% от общите приходи, се променя на „минимум 2%“.

По време на разсискванията на закона в сряда в Комисията по земеделие Аделина Стоянова, директор на дирекция "Директни плащания" в Министерството на земеделието и храните, уточни, че 264 земеделски стопани няма да могат да получат плащанията си за Кампания 2023.

Това се дължи на факта, че те не отговарят на критериите за "активен фермер"

Вносители на промените са председателят на комисията Десислава Танева и народните представители от ГЕРБ, ДПС и БСП - Ализан Яхова, Иван Иванов, Ирена Димова, Фатме Рамадан, Деян Дечев.

Но Десислава Танева информира уточни, че изменението е подготвено от Министерството на земеделието и храните, което не е имало време да го представи официално за обществено обсъждане.

В мотивите към законопроекта бе посочено основно, че промените в закона са необходими, за да може да стартира Кампания 2024 г.