Народното събрание ще проведе днес следобед извънредно пленарно заседание, за да приеме окончателно на второ четене новите минимални и максимални осигурителни прагове за следващата година.
 
 
Както Фермер.БГ писа, Бюджетната комисия на парламента предлага минималният осигурителен доход, върху който регистрираните земеделски стопани се самоосигуряват, да бъде повишен от 350 лв. на 400 лв. на месец. Така комисията отхвърли първоначалното предложение на Националния осигурителен институт (НОИ) и на правителството за рязко вдигане на прага с 60% до 560 лв., колкото ще бъде новата минимална работна заплата за страната.
 
Догодина няма да има повишение на минималните осигурителни прагове за заетите в селското стопанство, които работят с трудови договори в сектора, става ясно от проектозакона за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2019 г., подготвен за днешното заседание. Изключение правят само онези, които досега са се осигурявали по трудов договор под нивото на новата минимална работна заплата. За тях минималният праг се повишава от 510 лв. на 560 лв.
 
 
Конкретно в сектора „Растениевъдство, животновъдство (без пчеларство) и спомагателни дейности“ минималният осигурителен доход запазва нивата си при: Ръководители – 1034 лв./месец, Специалисти – 779 лв./месец, Техници и приложни специалисти – 707 лв./месец, Помощен административен персонал – 655 лв./месец, Квалифицирани работници и сродните на тях занаятчии – 618 лв./месец, Машинни оператори и монтажници – 688 лв./месец.
 
За персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната минималният праг се вдига от 510 лв. на 560 лв./месец. Същото е увеличението и за професии в селското стопанство, които не изискват квалификация. За квалифицираните работници в селското стопанство повишението на прага е от 539 лв. на 560 лв./месец.
 
Досегашните минимални осигурителни нива на доход се запазват по същия начин и за служителите, заети в пчеларството: Ръководител – 755 лв./месец, Специалист – 709 лв./месец, Техници и приложни специалисти – 673 лв./месец, Помощен административен персонал – 592 лв./ месец. За Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната, както и за останалите категории, има увеличение от 510 на 560 лв./месец.
 
Извънредното заседание на Народното събрание за приемането на закона за бюджета на ДОО за 2019 г. е насрочено за 13:00 часа днес.