Преходът към новата Обща селскостопанска политика (ОСП) отново беше тема на разговор в Брюксел. На заседание на 9 март Специалният комитет по селско стопанство (СКСС) обсъди ревизирано предложение на Председателството за Регламент относно преходните правила на ОСП. 

ЕК предлага: Срокът за заявяване на субсидии да се удължи с месец

По план на 23 март трябва да се проведе заседание на министрите, на което да се приеме частичен общ подход, но без въпроси, които касаят многогодишната финансова рамка, пише агроминистерството в своя бюлетин за ОСП.

Председателството за момента запазва текста за преходен период от една година, но предлага министрите да преразгледат срока преди приемането на общия мандат.

България, която подкрепя продължаването на преходната национална помощ, приветства възможността тя да се прилага и през 2021 г. на същото ниво както през 2020 г. 

Някои държави членки изказаха критична позиция по отношение на предложеното ниво на подкрепа. Те поискаха повече яснота и гаранции, че помощта ще бъде спряна в ясен период от време. 

Междувременно все още текат преговори с Обединеното кралство по отношение на търговията със селскостопански стоки след Brexit. Работи се върху това, санитарните и фитосанитарните изискания да не бъдат занижени до края на преходния период и да се запази нивото на защита на географските указания. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.