Отвори очи за кръговата икономика. Под това име са обединени група от публични лекции, които ще се проведат на 24 ноември в Аулата на Биологическия факултет на Софийския университет. 
 
Началото на събитието е от 9 часа, а в рамките му ще се представят успешни модели на кръгова икономика сферата на земеделието и хранителната индустрия. 
 
 
Лектори са д-р Клаудия-Силвиана Муресан от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, Ееф Леу от Европейската платформа за иновации в управлението на водите и д-р Емил Вубен от Университета във Вагенинген – Холандия.
 
Снимка: www.engineersjournal.ie
 
Основните теми са преходът на земеделието в ЕС към кръгова икономика, основи и теория на кръговата икономика, действащи бизнес модели и конкретни примери. Събитието е част от серия лекция в България и Румъния,  като първите дискусии започнаха на 21 ноември в Клуж-Напока. 
 
Лекциите в София са организирани от Посолството на Нидерландия в България със съдействието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Достъпът е свободен. Не е необходима предварителна регистрация.
 
Кръговата икономика е един от приоритетите на ЕС, след като в края на 2015 ЕК одобри амбициозен пакет от мерки. Неговата цел бе да да стимулира прехода на Европа към кръгова икономика, което от своя страна ще повиши конкурентоспособността в световен мащаб, ще стимулира устойчивия икономически растеж и ще създаде нови работни места.