Нова интервенция за подпомагане на производството на картофи за семена е включена в предложенията за промени на Стратегическия план за развитие на земеделието, стана ясно от Аделина Стоянова, директор Дирекция “Директни плащания” в Министерство на земеделието и храните (МЗХ). 

Производството на трапезни картофи бе изключено в сегашния вариант на Стратегическия план от подпомагането по обвързаната подкрепа и затова земеделското министерство търси начин тази култура отново за бъде включена в помощите за стопаните. 

“За 2024 г. предлагаме нова интервенция за картофи в обвързаната подкрепа, която е за картофи за производство на семена. Изискването е картофопроизводителят да има регистрация по чл. 22 от Закона за защита на растенията и изискването за добив е 10 хил. кг на 1 ха картофи за семена.”, обясни Аделина Стоянова. Тя добави и че няма да бъдат търсени други документи за производство, единственото нещо, което трябва да спазват картофопроизводителите е, да спазват изискванията на Наредба 16 за посевния и посадъчен материал, уточни още експертът. 

“За подобна интервенция настоявахме още при разработването на настоящия Стратегически план”, коментира за Агри.БГ Тодор Джиков, председател на УС на Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК). 
“Всеки един картофопроизводител сам си отглежда половината от семената, които на следващата година  засажда. Това беше реалната алтернатива и то изключително добра, защото се дава помощ конкретно за семепроизводството”, коментира още Джиков. 

По думите му се прави всичко възможно тази подкрепа да бъде одобрена от ЕК и тя да залегне в новите промени на Стратегическия план, така че всеки един картофопроизводител да има възможност да  подкрепя финансово стопанството си, както и самото семепроизводство като бизнес, защото семепроизводството за каквито и да е зеленчукови култури е с висока добавена стойност. 

“Сега въпросът е да се прецизира къде ще е възможно да се развива семепроизводството и ние трябва отново да положим максимални усилия да възстановим семепроизводството на основните зеленчукови култури, които произвеждаме, защото има и много сериозна възможност за експорт. Това е висока добавена стойност от единица площ. Неслучайно холандците са ориентирали основен процент от площите си към семепроизводство, производство на луковици, на разсади и т.н. На годишна база средната добавена стойност, която получават те от 12 млн. дка обработваема земя е 80 млрд. евро, а ние от 42 млн. дка имаме 11 млрд. евро, тоест по-добре е да произвеждаш скъпи продукти, отколкото евтина суровина.”, допълни още Тодор Джиков. 

По данни на НАК през 2023 г. площите, заети с картофи, са около 55 хил. дка, а семепроизводствените площи - около 2600 дка. 

“Вярвам и се надявам, че с тази интервенция по обвързаната подкрепа ще вдигнем семепроизводствените площи и ще произвеждаме качествен посадъчен материал и българските картофопроизводители ще купуват бг посадъчен материал. По този начин ще постигнем по-добра цена - по-ниска себестойност на картофите.”, каза още Джиков.