Традиционният празник Златна праскова 2014 се провежда днес в село Гавраилово, общ. Сливен.Експерти ще представят очакваната възможност за подпомагане на Малките стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Аграрни специалисти ще изнесат лекции за новостите и тенденциите при отглеждането на праскови:
 

ПРОГРАМА:

9.30 ч. Площад пред читалището Изложба на праскови и дегустация
10.00 ч. Откриване на празника
10.30 ч.  В салона на читалище „Слънце-1928” Семинар за производители, регистрация на участниците
10.45 ч. - 1. „Нови сортове  праскови - устойчиви на биотични и абиотични стресови фактори”    – Проф. д-р Аргир Живондов
11.00 ч. - 2. „Подложката GF677 – основа за създаване на съвременни насаждения от праскови” -  доц.д-р Кръстина Корнова
11.15 ч. - 3. „Напояване и торене на прасковените насаждения” – Проф.д-р Куман Куманов
11.30 ч. - 4. „Икономически важни вирусни болести по прасковата” – Гл.ас.Снежана Милушева
11.45 ч. - 5. Очаквана възможност за подпомагане на Малките стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на селските райони (ПРСР)   2014-2020г. – лектор Димитър Ванев
12:00ч. Дискусия и представяне на препарати за растителна защита
12.30ч.  Посещение на насаждение от праскови. Демонстрация на селскостопанска техника, прикачен инвентар и капкова система за напояване


В рамките на празника се провеждат още:  Конкурс  за „Най-добре поддържана плододаваща прасковена градина, изложби на снимки и рисунки, състезания.


Празникът в село Гавраилово ще завърши с Общоселско празнично веселие

 

Вижте тук за контакти с кметството на село Гавраилово
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!