Правителството и Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) са се споразумели, стана ясно на пресконференция в Министерски съвет. След започналите преговори от вчера, днес страните подписаха допълнително споразумение към сключения на 8 юни 2010 г. меморандум.

 

Председателят на УС на НАЗ Радослав Христов представи споразумението. Според документа субсидиите ще бъдат платени до 30 април 2011 г. на всички бенефициенти без задължения към НАП по Схемата за единно плащане на площ (евросубсидии и национални доплащания). Датата, до която не трябва да имат задължения, е 28 февруари 2011 г. За тези, които имат задължения, при тяхното погасяване, ще получат субсидиите в 15-дневен срок от представяне на удостоверение за липса на задължения пред разплащателната агенция. От 1 май ще се създаде работна група за разглеждане на жалби по изплащането на субсидиите за 2010 г.

 

До 30 април даваме отсрочка на изпълнителната власт, но ако към тази дата не бъде изпълнен ангажиментът, министърът на земеделието ще носи пряката отговорност, обясни Христов. Министър-председателят Бойко Борисов обясни, че това означава, че Мирослав Найденов ще трябва да подаде оставка.