Печеливши ще бъдат тези стопанства, които ще разработят проекти в приоритетните сектори и са близо до 7999 евро стандартен производствен обем. Това заяви зоониж.Маринела Георгиева, ръководител на териториалния офис на НССЗ в Добрич по време на среща със земеделски стопани. Дискусията с практически насоки и нагледни обяснения как да се подготви проект по мярка 6.3 "Млад фермер" от ПРСР премина при огромен интерес. Повече от 130 стопани изявиха желание да научат стъпките при изготвянето на проектни предложения и начините да получат максимален брой точки при ранкинга. 

 

Пчеларите в очакване на мярка 6.3


Бюджетът на отворената на 28 юни мярка 6.3 е 22 млн.евро. Това означава, че при подпомагане от 15 000 евро за един проект, пари ще има за общо 1466 проекта в национален мащаб. Цифрите показват, че всеки един фермер трябва добре да обмисли как иска да развие стопанството си и кои ще бъдат приоритетите му, подчерта още зоониж.Георгиева. Секторите, които носят най-много точки – 28, са животновъдство, плодове и зеленчуци, етерично-маслени култури. При малки стопанства в планински райони бонус точките са 10, а при био производство – 8. Максималният брой от приоритетите е 46 точки. 

Снимка: автора


Всички присъстващи фермери получиха необходимия комплект с документи, с които да кандидатстват по мярката. Освен това експертите от НССЗ разясниха стъпка по стъпка как се попълват и каки са изискванията при подготовката на проектното предложение. „Земеделските стопани нямат ангажимент да ходят по институции и да събират документи, за да кандидатстват. Всичко се извършва безплатно от нас и после се подават чрез ИСУН и чрез електронен подпис. Т.е. документи на хартия няма да бъдат приемани в нито един момент”, уточни зооинж.Георгиева. 


33 % от доходите на фермерите трябва да са от земеделска дейност и да са включени в данъчната декларация за предходната година. Доказването и изчисляването им се оказва важен момент от попълването на документите и беше представено с нагледен пример. Земеделските стопани трябва да съберат всички свои доходи – от трудови, граждански договори, от ренти, наеми и обезщетения. След това трябва да го разделят на общия размер на доходите си от земеделска дейност – преработена и непреработена продукция. Полученият процент показва дали отговарят на изискванията, посочи още лекторът зоониж.Маринела Георгиева.

Снимка: автора


Бизнес-планът трябва да доказва жизнеспособността на земеделското стопанство в срок най-късно до избраната крайна дата на периода на проверка. Едно от основните изисквания е всеки кандидат да увеличи най-малко с 2 000 евро стандартен производствен обем икономическия размер на фермата си.  


Етапите на оценка на проектните предложения са 3 – предварителна оценка, за административно съответствие и допустимост. Финансовата помощ е на два транша и възлиза на 15 000 евро, като вторият транш от 5 000 евро се изплаща след проверка от Разплащателната агенция.