В национален план е необходимо да бъдат осъществени координирани действия между отделните административни звена на база на концепция за цифрова трансформация на българската индустрия и диалог със земеделския бранш и IT бизнеса за разработване на национална стратегия, която да формира политиката  за цифровизиране на земеделието и агрохранителния сектор или т.нар. земеделие 4.0 – земеделие от четвърто поколение.
 
 
Стратегията трябва да даде зелена светлина за изграждането на необходимата инфраструктура за цифровата трансформация на земеделието и да предвиди конкретни мерки за тази трансформация. 
 
Това  каза министърът на земеделието, храните горите Румен Порожанов по време на форума на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“, организиран от ФАО, Институт за агростратегии и иновации, в партньорство с агроминистерството на България. 
 
По думите на Порожанов в стратегията трябва да бъде заложено:
 
- Въвеждането и усвояването на новите технологии изисква нови знания от фермерите, поради това повишаването на информираността и организирането на обучение на регионално ниво е от обществено значение;
 
- Продължаване на  развитието на инфраструктурата за широколентов лентов интернет в селските райони, което е важна предпоставка за постигане на успешна цифрова трансформация на селското стопанство до края на това десетилетие;
 
- Специален фокус върху подновяването на поколенията и ролята на младите хора за целенасочено внедряване на дигиталните технологии в земеделския бизнес;
 
- Развитие на т.нар. дигитални иновационни хъбове в областта на селското стопанство в Европа, които дават възможност за достъп до най-новите знания, опит и технологии за тестване на иновации;
 
- Достъп до финансиране по ПРСР, където съществува възможност по мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи“. А в рамките на европейското партньорство за иновации. 
 
„Целта на мерките в стратегията ще бъде насърчаването и използването на дигитални технологии и иновационни решения за всички участници в селскостопанския сектор и най-вече на земеделските производители“, посочи министърът. 
 
Според него стратегията ще помогне на България за подготовката на националния стратегически план по ОСП след 2020 г. 
Не е тайна, че в дебата се провежда много активно, както в Съвета на министрите, така и в Европарламента, за бъдещето на ОСП – иновациите и дигитализацията са основен приоритет, който ще бъде заложен за финансиране, тъй като необходимостта от високо качество, както на продукцията, така и на хранителните продукти във веригата, са от изключително важно значение.