Днес – 28 февруари, от 9:45 ч. в град Летница, област Ловеч, ще се ще се проведе съвместна информационна среща – семинар с демонстрация на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки – Костниброд). 
 
 
Темата на семинара е „Преглед на пчелните семейства и основни технологични въпроси“.
На семинара Панчо Запрянов от института в Костинброд ще направи преглед на пчелните семейства и ще запознае присъстващите с основните технологични въпроси.
 
Експертите от  териториалното звено на службата за съвети в град Ловеч ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони –ПРСР 2014 – 2020).
Семинарът с демонстрация ще се проведе в град Летница, обл. Ловеч, в пчелина на земеделски стопанин Веселин Люцканов.
 
Ден по-късно – на 1 март, петък, в град Враца също ще се проведе семинар, но този път службата по земеделие го организира заедно с Тракийския университет - Стара Загора. Темата на срещата е „Болести по пчелите и пчелното пило. Профилактика и лечение”.
 
 
На информационната среща доц. Първан Първанов, ТУ - Стара Загора ще представи на присъстващите организация на борбата срещу болестите по пчелите и пчелното пило в България. Лекторът ще запознае аудиторията с заразните болести по пчелите, техните първоизточници и пътища за разпространение.
 
Във втората част доц. Първан Първанов ще разясни признаците и мерките за борба с незаразните болести, както и начините за диагностика на болестите по пчелите.
Експертите от НССЗ във Враца ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 – 2020.
Семинарът ще се проведе в град  Враца, бул. „Христо Ботев” № 78, ет. 2 - залата на ТОО - Враца.