Само месец след последната промяна в Закона за Търговския регистър правителството прие проект за нови изменения в него. 
 
 
Промените са насочени главно към собствениците на фирми, които нямат дейност. Техните декларации за освобождаване от публикуване на годишни финансови отчети ще се разглеждат отделно от другите заявления, стана ясно от съобщение на правителстваната пресслужба.
 
„По същия ред ще се разглеждат и заявленията за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари“, допълва съобщението.
 
 
Декларацията за липса на стопанска дейност се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. По данни на Националния статистически институт (НСИ) общият брой на тези предприятия във всички сектори на икономиката е 150 000-200 000.
 
„Заявленията за действителните собственици трябва да се подадат в срок до 4 месеца, считано от 31 януари 2019 г.“, припомниха от правителствената пресслужба.
 
Оттам коментираха, че целта на промените е подобряване на ефективността в работата на Търговския регистър и преодоляване на забавянето при разглеждането на различните заявления за вписване, заличаване и обявяване.