Засилен контрол в секторите „Селско стопанство“ и „Строителство“ планира да осъществи през 2022 г. Инспекцията по труда, съобщиха от дирекцията в Добрич. Данните на инспекторите показват, че работодателите в двата сектора са по-склонни да използват недеклариран труд.

Дали ремонт на ремонта на Стратегическия план ще обърка плащането на субсидиите

Планирана е специална кампания за контрол във фирми, при които през 2021 г. повече от веднъж са установени лица да полагат труд без трудови договори.

Предстои кампания от инспекции в дейности със сезонна заетост, при която рискът от работа „на черно“ е много висок - хотели, ресторанти и питейни заведения, включително в летните и зимните курорти в страната. Запазват се и специалните мерки в плана, гарантиращи масирани проверки целогодишно по отношение на законосъобразното наемане на работна ръка във всички икономически дейности. Засилен контрол в земеделските и строителните фирми, посочват още от трудовата инспекция. Изследванията сочат, че работодателите в тях са по-склонни да наемат работници „на черно“. При тях съществува и повишен риск от трудов травматизъм.

През 2022 г. ще продължат засилените проверки за въвеждане от работодателите на противоепидемични мерки. Предвид разширяването в пандемичната обстановка на работата от разстояние, Инспекцията по труда ще инспектира и работодатели, чиито работници и служители полагат труд от дома. Това ще стане чрез новоразработените в Агенцията въпросници за самоконтрол. 

Основната цел на този иновативен метод за контрол е превенцията. Чрез въпросниците много по-голям брой работодатели, отколкото могат да бъдат проверени от инспекторите, ще направят сами оценка в каква степен прилагат трудовото законодателство в своите предприятия и ще отстранят несъответствията своевременно. Дори и при установено несъответствие, то няма да бъде основание за предприемане на мерки и налагане на санкции от страна на контролните органи. Такива ще бъдат предприемани само при проверка на място.