От днес, 18 март, стартира приемът по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Документи ще се приемат до 31 юли 2019 г.
 
 
Бюджетът за държавната помощ за 2019 г. е 1,5 млн. лева. Той беше утвърден по време на заседание на Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“.
 
Максималният размер на подкрепата, която може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. 
 
На подпомагане подлежат полици, издадени след подаване на заявление за кандидатстване.
 
Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 31 август. Срокът за изплащането на средствата е до 10 работни дни след сключване на договорите между земеделския стопанин и ДФЗ.
 
Помощта се предоставя на земеделски стопани, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и нямат задължения към Държавен фонд „Земеделие” и държавния бюджет.