Във фейсбук групите вече обикаля информация, че днес, 3 юли, отваря приемът на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. От Държавен фонд „Земеделие“ все още не са потвърдили официално информацията за Агри.БГ.

Подмярка 4.1: Вижте насоките за кандидатстване

Консултантски фирми обаче дават повече информация за подмярката, чийто прием се очаква да бъде с продължителност 3 месеца. По нея ще се финансират дейности само в сектор „Животновъдство“, като изграждане и реновиране на сгради, закупуване на техника, съоръжения и дейности за биосигурност.

В подмярка 4.1 отново са допустими инвестициите за биосигурност. Така че животновъдите, които не са успели да се възползват от подмярка 5.1, чийто прием приключва на 10 юли, могат да го направят в рамките на 4.1, съветват консултантите.

Общият бюжет е близо 60 млн. лв. Минималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение е 29 337 лв., а максималният – 977 900 лв.

Разходите за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства не трябва да надвишават 488 950 лв.

Допустими са инвестиции за съоръжения и оборудване за дезинфекция, инсинератори за изгаряне на животински трупове, съхранение и обеззаразяване на фураж, съхранение и обеззаразяване на оборска тор; дезинфекция на питейната вода; огради и филтри.

Отново задължително изискване за животновъдите е да са регистрирали обекта си по чл. 137.

Важно уточнение е обаче, че фермерите, които нямат регистрация по чл. 137, ще могат да кандидатстват с предписанията от БАБХ. Вече при подписването на договора за финансово подпомагане, тази регистрация трябва да е факт.

Всички документи за кандидатстване ще се подават електронно чрез системата ИСУН, като за целта е нужен Квалифициран електронен подпис (КЕП).