Скандалният проект на наредбата за въвеждане на нови декларации и водене на регистър на всеки грам гориво, използван от земеделските стопани, е спрян от Министерството на икономиката и ще бъде разработван съмсем наново.
 
 
За победата, постигната от зърнопроизводителите, стана ясно след среща на зам.-министъра на икономиката Александър Манолев с представители на земеделския бранш. Разпоредено е наредбата да бъде преработена и отново да бъде качена за обществено обсъждане с отразените предложения, съобщи пресцентърът на икономическото министерство.
 
„Предвиждат се административни облекчения за земеделските производители в Наредбата за реда и условията за водене на регистър на лицата осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“, подчертаха от ведомството. 
 
Миналата седмица в Министерството на икономиката постъпиха обобщени предложения от земеделския бранш по публикуваната за обществено обсъждане наредба. Повечето от тях са свързани с административни облекчения за бизнеса, сред които обобщение на всички предвидени декларации в нея в единно заявление, служебен обмен на данни между институциите, по-малък на брой изискуеми документи и други. 
 
Взема се предвид характерът на дейността на земеделските производители, като се допуска възможност за по-облекчено деклариране на притежаваните или наети превозни средства, както и на местоположението на цистерните, които ползват за своята дейност. Всички предложения днес бяха обсъдени заедно с експерти от Министерството на земеделието, храните и горите.
 
 
„На практика всички наши предложения, които касаят наредбата, се приемат, а за въпросите, които касаят самия закон ще търсим най-доброто решение в практиката“, каза Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Според него е имало нужда от подобна среща, за да се представят специфичните проблеми на бранша. 
 
„Според нас между 12 и 15 хил. производители ще подадат заявления за включването им в този регистър и трябва да се намери решение как да не ги затрудняваме излишно и да не им се пречи да работят“, каза Костадин Костадинов. Той подчерта, че вижда воля и разбиране към специфичните проблеми на бранша.
 
„Целта ни е да направим подзаконовия нормативен акт работещ като пресечем възможностите за злоупотреби, но без да натоварваме бранша с излишни административни изисквания“, посочи зам.-министър Манолев и се ангажира всички направени предложения в тази посока да бъдат съобразени в текстовете на наредбата. 
 
На срещата станало ясно, че експертите, които са работили по проекта на наредбата, са бързали и са се стремели да съкратят сроковете, като в хода на общественото обсъждане да отразят постъпилите коментари. Проектът на наредбата беше публикуван в края на октомври, а според първоначалния график предложения за промени се приемат до 30 ноември.
 
„За мен е по-добре - дори с цената на закъснение, да се организират подобни срещи със заинтересованите страни и да се опитаме максимално много от получените предложения да залегнат във финалния текст“, каза икономическият заместник-министър.
 
Когато новият текст бъде готов, цялата процедура по публикуване на наредбата и нормативния срок за общественото ѝ обсъждане ще започнат отначало. В този срок също могат да се направят допълнителни предложения по подзаконовия нормативен акт.