Средната стойност на замразените бройлери тази пролет се е повишила както в България, така и в Европейския съюз, показват данни на Дирекция „Животновъдство“ в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
По информация от кланиците за бяло месо в страната, увеличението на българския пазар през април е с 8,7% на годишна база - от 144,09 евро/100 кг на 156,63 евро/100 кг. Поскъпване е отчетено и средно за ЕС, но то е по-слабо - с 2,5%  до 184,95 евро/100 кг.
 
През април тази година замразените бройлери у нас поевтиняват спрямо предишния месец с 2,5%  до 3,06 лв./кг. В същото време средноевропейската цена отбелязва несъществено увеличение - с 0,2% до 3,62 лв./кг. Така разликата между цените на двата пазара се увеличава от 13% през март до 15% през април тази година.
 
Държавата членка с най-висока цена на замразени бройлери през април е Германия – 271,73 евро/100 кг. Тази стойност е с 47% по-висока от средната за ЕС-28 и със 73,5% над тази на българския пазар. Следват Финландия (268,40 евро/100 кг), Кипър (254,01 евро/100 кг), Дания (239,08 евро/100 кг), Швеция (234,28 евро/100 кг), с цени между 26% и 45% по-високи от средната за ЕС-28 за месеца.
 
Източник: Дирекция „Животновъдство“, МЗХГ
 
Ниски цени на замразени бройлери са отчетени в Ирландия – 96,35 евро/100 кг, Полша – 125,19 евро/100 кг, Латвия – 143,93 евро/100 кг, Португалия – 145,07 евро/100 кг – с между 22% и 48% по-ниски от средната за ЕС.
 
През м. април 2018 г. центровете за опаковане в България докладват в МЗХГ средна цена на яйца за консумация (L и M размер) с 8,7% по-ниска от предходния месец – 117,57 евро/100 кг или 0,139 лв./бр. 
 
Средната за ЕС-28 цена регистрира по-голям спад - с 9,9%, до 135,88 евро/100 кг (0,161 лв./бр.), при което формираната разлика между цените на българския и европейския пазари слабо се свива до 13,5% при 14,6% през март тази година.
 
Източник: Дирекция „Животновъдство“, МЗХГ
 
Австрия запазва най-високо ценово равнище на яйца за консумация в ЕС-28 през април, като цената е 200,23 евро/100 кг – с 47,3% над средната за Съюза и със 70% по-висока от тази на българския пазар. 
 
Високи цени са регистрирани и в Италия (188,27 евро/100 кг), Швеция (181,88 евро/100 кг), Кипър (175,88 евро/100 кг), Дания (171,85 евро/100 кг), Малта (171,05 евро/100 кг).
 
Ниски са цените в Испания (103,99 евро/100 кг), Чехия (104,54 евро/100 кг), Латвия (104,90 евро/100 кг), Великобритания (105,67 евро/100 кг), Литва (108,65 евро/100 кг) - с между 20% и 23% под нивата на средноевропейската за месеца. 
 
При сравнение на цените с миналата пролет, през април тази година яйцата у нас са с 5,8% по-евтини, докато в ЕС има поскъпване
средно с 4,5%.