Депутатите гласуваха на второ четене текстове от дългоочаквания Закон за управление на агрохранителната верига. Работата по него ще продължи и утре, 21 май, предаде БТА.

От фермера до търговеца: Нов закон ще контролира по-строго храната ни

В проектозакона са предвидени и по-солени глоби за нарушителите. Например за търговци, които пуснат на пазара храни от животински произход без здравна или идентификационна маркировка, се наказват с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв. 

Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 7000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 13 000 до 15 000 лв.

С изпълнението на новия нормативен акт ще бъдат ангажирани основно три министерства – на земеделието, на здравеопазването и на икономиката.  

По този изцяло нов закон се работи от няколко години. Първото му четене в Парламента мина на 7 февруари, а всъщност проектодокументът беше предмет на гласуване още от предишното Народно събрание.

„Тогава обаче възникнаха някои проблеми. От определени сектори имаше неразбиране какъв е този хоризонтален закон, защо е необходим, нали си имаме секторни закони. Това е една по-нова идея, затова имаше затруднения по трасето“, коментира преди време за Агри.БГ д-р Димитър Димитров от земеделското министерство.

Тогава той уточни, че проектозаконът е свързан с нов регламент на ЕС от 2017 г. относно официалния контрол и дейности в областта на законодателството за храните. Новото в този регламент е, че слага в обща рамка на контрол всички сектори по агрохранителната верига – от производството на продукти до търговията. 

„В момента имаме много закони – за ветеринарно-медицинската дейност, растенията, храните, фуражите. Те и към момента функционират, но начинът, по който се осъществяват контролът и изискванията към компетентните органи, понякога са доста различни. Подчиняват се на различни принципи и механизми“, обяснява експертът. 

Идеята на Министерството на земеделието е с този нов нормативен акт да се създаде едно хоризонтално ниво, което е над тези закони, без да ги отменя. Да се установят общи принципи на официален контрол, а най-важното е, че всичко, което го касае, да бъде налично в Интернет, категоричен бе Димитров.