На последното си заседание Министерски съвет прие проекта на нов Закон за управление на агрохранителната верига. 

Проект: Обект за неживотински храни ще може да заработи преди регистрация

До създаването на този нормативен акт се стигна, след като до момента отделните елементи на агрохранителната верига са регламентирани в няколко закона.

„Законът за агрохранителната верига беше приет на първо четене от предишното Народно събрание. Там обаче възникнаха някои проблеми. От определени сектори имаше неразбиране какъв е този хоризонтален закон, защо е необходим, нали си имаме секторни закони. Това е една по-нова идея, затова имаше затруднения по трасето“, коментира преди време за Агри.БГ д-р Димитър Димитров от земеделското министерство. 

В момента законът също е близо до гласуване в НС. Той мина на междуведомствено съгласуване с всички министерства, както и на  обществено обсъждане. Прие се от МС и предстои внасянето му в парламента.

Експерт: „Относно Закона за агрохранителната верига също предстои процедура по нотифициране в ЕК.“

Д-р Димитър Димитров уточни, че проектозаконът е свързан с един нов регламент на ЕС от 2017 г. относно официалния контрол и дейности в областта на законодателството за храните. Новото в този регламент е, че слага в обща рамка на контрол всички сектори по агрохранителната верига – от производството на продукти до търговията. 

„В момента имаме много закони – за ветеринарно-медицинската дейност, растенията, храните, фуражите. Те и към момента функционират, но начинът, по който се осъществява контролът и изискванията към компетентните органи, понякога са доста различни. Подчиняват се на различни принципи и механизми“, обяснява експертът. 

Идеята на Министерството на земеделието е с този закон за управление на агрохранителната верига да се създаде едно хоризонтално ниво, което е над тези закони, без да ги отменя. Да се установят общи принципи на контрола. 

„Един от аспектите в този закон е уеднаквяване на изискванията за осъществяване на официален контрол по агрохранителната верига. Много е важно да се повиши прозрачността при извършване на официалния контрол. Всичко, което го касае, трябва да е налично в Интернет“, убеден е д-р Димитър Димитров.