Двама души - бивш зам.-кмет на Банско и управител на местна фирма, са подведени под отговорност за документална измама с цел получаване на общински средства по програма САПАРД, съобщи Районна прокуратура – Разлог.

Брокерка от Свищов мами със земеделски земи

Като обвиняеми по делото са били привлечени Б. Л, управител на търговско дружество, и С. В., която по онова време е изпълнявала длъжността зам.-кмет на Община Банско. 

Обвинението е за съставяне и използване на документи с невярно съдържание с цел незаконно получаване на чуждо имущество в големи размери, собственост на Общината.

"През есента на  2007 г. Община Банско кандидатства по програма САПАРД, мярка 6 - „Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски стопанства“, с проект „Изграждане на полезащитни пояси в землището на гр. Банско по дейност „Залесяване на изоставени и ерозирали земеделски земи“.

Била депозирана молба до Държавен фонд „Земеделие“ за кандидатстване за субсидиране на проекта, с приложена документация и в последствие бил сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата между  Държавен фонд „Земеделие“ и Община Банско", съобщава обвинението.

Според договора, общият размер на инвестицията е 236 669.43 лева, размерът на собственото участие на Община Банско - 14 777.43 лева, размерът на субсидията - 221 892 лева, от която 166 419.00 лева от Европейския съюз и 55 473.00 лв. от националния бюджет.

След процедура по Закона за обществените поръчки, Община Банско сключила договор с дружеството, управлявано от  Б.Л. Задълженията му включвали на свой риск и срещу възнаграждение извършване на залесителна и друга дейност – почистване на сечище, изнасяне на камъни, раздробяване на пънове с навесен ротор, риголване, дисковане, подравняване с влачка, закупуване на едногодишни фиданки, маркиране на посадни места, временно съхраняване на фиданки, разнасяне на фиданките по места, залесяване с меч „Колесов“, закупуване на хербицид, третиране с хербицид с гръбна пръскачка, транспорт за доставка на фиданки, направа на ръчни тераси, съобразно технологичен план и спецификация. Срокът за изпълнение бил 4 месеца и 2 седмици, който впоследствие, след сключен анекс към договора с Фонда, бил удължен до м. октомври 2008 г.

Общата стойност на възложената дейност била  263 037.50 лв. с ДДС.

През април 2008 г. на изпълнителя била авансово преведена сумата от 79 000 лева по издадена от него фактура, представляваща 30 % от общия размер на задължението. Обвиняемата С. В., в изпълнение на служебните си задължения, посетила и оценила извършената работа в обектите по договор. Били изготвени и подписани приемо-предавателни протоколи и фактури. Те били предадени в Община Банско за плащане.

Разследването обаче установява, че всички дейности, отразени в тях като количество и като стойност не отговарят на действителното фактическо положение - извършени били по-малко дейности и на по-ниска стойност, посочената площ за залесяване в обекта реално също била по-малка, както и броят на засадените фиданки.

"Намерението на обвиняемия Л. било,чрез подписване на протоколите с невярно съдържание, а след това и на фактура, удостоверяваща извършените дейности и дължимата за тях цена, той и дружеството му да получат без правно основание въпросната сума. Целта на обвиняемата В., чрез подписване на протоколите и на фактура, издадена от него, да му даде възможност да я получи", посочва прокуратурата.

Въз основа на представените документи било разпоредено на дружеството да се заплати сумата от 180 188.70 лева. До реален превод на парите не се стигнало, поради независещи от възложителя и обвиняемите причини - сключен анекс към договора между Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и Община Банско за промяна на първоначално одобрената помощ.

По-късно средствата за издължаване към изпълнителя по договора били осигурени от планирания резерв в бюджета за 2009 г. на Общината. На 03.09.2009 г. на управляваното от обвиняемия Б.Л. дружество била преведена сумата от 101 188.70 лева. Съдебното заседание по делото е насрочено за 1 юли тази година.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ДФЗ за къщите за гости: Вземанията ще влязат в националния бюджет

Сагата с НР2: Читатели питат, министерството отговаря

Розоварна замърси водите на река Стряма