Занижени изискуеми добиви за някои от производителите на плодове и зеленчуци и променен обхват на културите по схемите в сектор „Зеленчуци“. Това предлага проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
 
 
Промените се правят заради нуждата от изменения в сега действащото законодателство в областта на директната подкрепа, и по-конкретно в наредбите, определящи условията за допустимост и правилата за прилагане на схемите за обвързано с производството подпомагане. Това се налага с оглед на нотифицираните на 1 август до Европейската комисия (ЕК) изменения в схемите.
 
Основно две са промените, които документът предлага. Първата от тях е промяна в обхвата на културите в схемите за обвързана директна подкрепа за зеленчуци, без да се променят условията за подпомагане. Според проекта през Кампания 2019 ще се прилагат следните нови схеми:
 
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан);
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер);
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, кромид лук и чесън);
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши).
 
Като, разбира се, остава и схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци.
 
Схемите, които ще се прилагат през 2019 г. в сектор „Плодове“ са:
 
- Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група);
- Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде).
 
Втората основна промяна касае добивите. В проекта се предлага за Кампания 2019 изискваните добиви при част от схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци да бъдат занижени.  
 
Това се отнася за изискваните за реализация на пазара добиви за ябълки, круши и вишни по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група), изискваният за реализация на пазара добив за сливи по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде), както и изискваните за реализация на пазара средни добиви за домати и краставици по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци.

Култури

Добив, кг/ха

Зеленчукови култури – полско производство:

 

Домати

19 000

Пипер

13 400

Краставици

20 750

Корнишони

19 000

Главесто зеле

17 460

Лук

12 450

Патладжан

18 980

Морков

12 430

Чесън

3 510

Картофи

19 900

Дини

24 870

Пъпеши

8 450

 

Овощни култури и десертно грозде (плодове):

Добив, кг/ха

Ябълки

11 914

Ягоди

4 980

Круши

5 922

Кайсии и зарзали

4 970

Праскови и нектарини

7 500

Сливи

6 246

Череши

4 700

Вишни

3 718

Малини

3 300

Десертно грозде

4 500


Оранжерийно производство – зеленчуци:

Минимален добив, кг/ха

Среден добив, кг/ха

Домати в оранжерии

72 000

170 000

Пипер в оранжерии

45 000

85 000

Краставици в оранжерии

81 000

250 000

 

[news]
Редица дискусии и въпроси изникнаха след изпратената нотификация към ЕК. От Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), например, изпратиха на 3 август протестно писмо за спешна среща и промяна в схемите. Техните мотиви бяха изпратената официална нотификация до ЕК, със съкратен бюджет от над 1 млн. лева по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци.
 
Четири дни по-късно ресорният министър Румен Порожанов се срещна с бранша и представи аргументите си. По думите му целта на промените е по-справедливо разпределение на бюджета, така че обвързаната подкрепа да покрива еднакъв процент от разходите за производство.  За полските зеленчуци се получава 11,52% подпомагане.
 
На представителите на оранжерийните производители на зеленчуци беше обяснено, че това е и причината за намаляване на бюджета за тях с 1,2 млн. лв., които се прехвърлят към полското производство. Въпреки това според разчетите на Министерството на земеделието, храните и горите при оранжерийното производство пак делът на  обвързаната подкрепа е по-висок, или 21,13%
 
Появиха се и коментари при подпомагането за картофите. Браншовци сигнализираха, че масово се извършва засаждане на т.нар. свински картоф, който не е за храна на хората, а е фуражна култура – т.е. за храна на животни. Те изразиха притеснение, че картофите ще се превърнат в новите тикви.
 
Първоначалните разчети на групите за подпомагане изглеждаха така:
 
СЗ - основна: домати и пипер; 
СЗ - нова: краставици, корнишони,  картофи
СЗ – допълнителна: кромид лук-зрял, патладжан, моркови, чесън-зрял, дини, пъпеши и главесто зеле.
 
Тогава производителите на пипер поискаха зеленчукът да бъде обособен в отделна група.
 
След дискусии с бранша обаче се стигна до мнението, че така отново може да се стигне до несправедливо субсидиране и групите от три, станаха четири. Повтаряме отново сегашният им вид в проекта на наредба:
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан);
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер);
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, кромид лук и чесън);
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши).
 

Административни облекчения

Освен всичко това в проекта се предвижда възможност за кандидатите за директни плащания да предоставят адрес на електронна поща, с цел преминаване към комуникация между тях и  Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по електронен път.
 
Заедно с това, с цел намаляване на административната тежест за кандидатите и за администрацията, се предвижда да отпадне изпращането на уведомителни писма от ДФЗ-РА до кандидатите, съответно явяването на кандидатите за подаване на декларация за предоставени документи за застъпените площи, като за разрешаване на установените застъпвания се използва информацията, предоставяна от МЗХГ до ДФЗ.
 
 
Проектът на наредба е качен за обществено обсъждане, което продължава до 17 февруари 2019 г.