Националният статистически институт отчете  по-ниски разходи за селскостопанско производство за началото на 2015 г., както и през 2014 г. 
 
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2015 г. е с 4.1% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 4.9% спрямо 2014 година. Спрямо съответното тримесечие на 2014 г. индексът на цените на електроенергията и горивата намалява със 17.1%, на препаратите за растителна защита - с 1.3%, на ветеринарномедицинските продукти - с 0,7%, и на фуражите - с 3.9%. 
 
Същата тенденция се наблюдава и спрямо 2014 г. - индексът на цените на електроенергията и горивата през първото тримесечие на 2015 г. е по-нисък с 14.9%, на препаратите за растителна защита - с 1.1%, и на фуражите - с 6.2%, отчита НСИ. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!