Земеделското министерство продължава с процедурите за удължаване със задна дата на срока за подаване на заявления по Кампания 2019 за директните плащания.
 
 
На 28 май приключи съкратеното обществено обсъждане на промените в Наредба № 5 от 2009 г., според които срокът се измества от 15 май на 23 май тази година. 
 
Земеделски производители настояваха за удължаване на кампанията заради неуредици главно в електронната система ИСАК, свързани с очертаването на площите, контролите и възможността за приключване на заявленията.
 
В рамките на общественото обсъждане в министерството е постъпило само едно становище. Ivona83 моли министерството детайлно да посочи какви са причините, поради които се взема решението за удължаване на срока за подаване на заявления по директните плащания. 
 
Тя споделя, че внимателно е прочела мотивите за удължаването на компанията, представени в доклада на зам.-министър Вергиния Кръстева, но е останала с впечатление, че „липсват конкретни и обосновани причини за удължаване на срока“:
 
„Според мен е несериозно държавна структура да обосновава такова важно решение единствено с изречението: „Удължаването на срока на кампанията е в интерес на земеделските стопани, тъй като им предоставя повече време за по-коректно очертаване и по-обмислено и информирано заявяване на желаните схеми и мерки за подпомагане, т.е. ще се повиши коректността на декларираните данни, а това е предпоставка за увеличаване на размера на усвоения бюджет за директно подпомагане за българските земеделски стопани."
 
В отговора на работната група на министерството не се посочват проблеми при организацията и провеждането на Кампания 2019.
 
„В конкретния случай с удължаването на срока за подаване на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания, схемите за преходна национална помощ и мерките, базирани на площ, по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на земеделските стопани се предоставя допълнителна възможност за упражняване правото за заявяване получаването на субсидии, което може да се тълкува само еднозначно в техен интерес“, пише работната група.
 
От министерството допълват, че с предоставянето на повече време за по-коректно очертаване и по-обмислено и информирано заявяване на желаните от земеделските стопани схеми и мерки за подпомагане ще се повиши коректността на декларираните данни, което е предпоставка за увеличаване на усвоените от тях субсидии.
 
„Промените целят усвояване в най-голяма степен на предвидения за България финансов пакет от 1,5 млрд. лв. за кампания по директни плащания 2019 г.“, изтъкват експертите от ведомството.
 
Удължаването на срока ще влезе в сила със задна дата от 15 май тази година след публикуването на промените в Наредба № 5 в „Държавен вестник".