Пред приключване е жътвата на царевицата в община Каварна. Реколтирани са 95,24% от площите при среден добив от 480 кг/дка. В крайморската община е регистрирана най-ниската производителност от тази култура. По 500 кг/дка прибират стопаните от община Крушари, но жътвата там е едва в началото си - 4,68%. В балчишко също вървят към приключване - реколтирани са 81,82% от площите. В тервелско средният добив е 680 кг/дка на базата на 22,22% пожънати площи. Резултатът в шабленско е 670 кг/дка при преполовена жътва. 660 кг/дка прибират стопаните от община Добричка, където са реколтирани 26 на сто от площите с царевица. В землището на областния град Добрич са пожънати 23% от царевичните полета със среден добив от 640 кг/дка. В генералтошевско той е 620 кг/дка при 20,85% реколтирани площи.
 
Като цяло за областта, са пожънати 31,4% от засетите 771 425 дка с царевица. Пропаднали са 2 748 дка в община Ген. Тошево. Общото произведено количество е 151 894 тона.
 
Жътвата на слънчогледа е пред приключване. Само в 3 общини комбайните са още в полето - Ген. Тошево, където са реколтирани 66,11%, Крушари - с 67,98% и Тервел - с 89,55%. Като цяло за областта са пожънати 88,97% от засетите 908 703 дка с маслодаен слънчоглед. Пропадналите площи с тази култура са 3 044 дка, основно в община Ген. Тошево - 2 867 дка и в Добричка - 176 дка.
 
Общото произведено количество слънчоглед е 180 619 тона. Най-висок добив е регистриран в община Каварна - 280 кг/дка, а най-нисък, със 100 кг. по-малко, в Крушари и Тервел. За Добрич средният добив е 240 кг/дка, за Шабла – 230 кг/дка, за община Добричка, Ген. Тошево и Балчик – 220 кг/дка.
 
Предсеитбена подготовка е извършена на 776 610 дка в целия регион, подхранени са 236 020 дка с торове. Дълбока оран е извършена на 1 101 363 дка. С усилени темпове тече и сеитбата на есенниците. Вече са засети 243 478 дка със зимна маслодайна рапица, 134 670 дка с пшеница, 12 060 дка с ечемик и 2 200 дка с тритикале. До момента няма данни за сеитба на ръж.