През 2019 г. готовата продукция от плодове е 74,0 хил. тона, а от зеленчуци, включително гъби и картофи, е 101,83 хил. тона. Това сочи анализ на отдел „Агростатистика“ към Министерството на земеделието (МЗХГ).

Статистика: Кои са най-търсените плодове и зеленчуци за преработка у нас?

По отношение на плодовете делът на консервите, включително конфитюри и компоти, е 32%, замразените плодове са 16%, а плодовите концентрати и сокове – 20%. Тези три основни продукта съставят 68% от произведената продукция от плодове. 

При зеленчуците около 80% от произведената продукция са консерви, замразени зеленчуци и концентрати и сокове. 

Праскови

В произведената продукция от праскови са вложени 15,3 хил. тона пресни плодове, като са получени 15,48 хил. тона готова продукция, в това число 14,94 хил. тона праскови в захарен сироп (96%). Реализацията на готовата продукция от праскови в ЕС е 84%, в България са продадени 16%, а за трети страни са предназначени 19%.

Вишни

В произведената продукция от вишни са вложени 1,9 хил. тона пресни плодове. Произведената продукция е 1,7 хил. тона, в това число 1,0 хил. тона замразени вишни (53%), а компотите и сладката са 0,7 хил. тона (41%). Реализацията в страните от ЕС е 50%, в България – 27%, a в трети страни – 23%. На склад към 31 декември 2019 г. са 0,57 хил. тона. 

Череши

В готовата продукция от череши са вложени 28,2 хил. тона пресни плодове. Произведената продукция е 21,8 хил. тона. Реализираната готова продукция от череши в ЕС е 8,3 хил. тона. На склад са останали 13,3 хил. тона.

Домати

В производството на 15,96 хил. тона готова продукция от домати са вложени 36,7 хил. тона пресни домати. Консервираните заемат 19% от произведената продукция, a кетчупът – 28%. Доматеният концентрат със сухо вещество над 12% е 43%. В страната е реализирана 80% от продукцията от домати, изпращанията за ЕС са 9%, a износът в трети страни – 11%. 

Пипер

В продукцията от пипер са вложени 17,7 хил. тона пресен пипер, като са получени 11,5 хил. тона готова продукция. Печеният пипер е 49% от готовата продукция, а замразеният – 33%. Реализираната продукция в страните от ЕС е 32%, в България – 63%, а за трети страни – 5%.

Реализация на готовата продукция през 2019 г. (таблица 5)

Делът на готовата продукция от преработени плодове, реализирана в страната, е 28%. Изпращанията за ЕС са също 28%. Износът за трети страни е 8% от общата продукция. Делът на количествата от плодова продукция на склад към 31 декември и брак е 36%. 

Реализираната в България готова продукция от преработени зеленчуци е 51%, изпращанията за ЕС са 15%, а износът в трети страни – 7%. Делът на зеленчуковата продукция на склад и други е 27%.