Обсъжда се нова мярка „Събиране на реколта на зелено“ в помощ на гроздопроизводителите. С нея може да се стабилизира пазара в сектора, в случай че има дисбаланс между търсенето и предлагането. Това са думи на земеделския министър Десислава Танева в отговор на депутатски въпрос.

Гроздето в Бургас се търгува по половин левче

При събирането на зелено напълно се унищожават или отстраняват гроздовете, докато все още не са узрели. По този начин добивът от съответната площ се намалява до нула. 

Ако бъде одобрена, тази мярка може да бъде приложена за реколта 2020 г. върху площ от 2500 ха, което е 4,2% от потенциала на България.

„Чрез тази мярка може да бъде осигурена финансова подкрепа за гроздопроизводителите, като се гарантира оптимално ниво на доходност въпреки извънредната пазарна ситуация,“ убедена е Десислава Танева.

Ако бъде приета, „Събиране на реколта на зелено“ ще стане част от „Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019–2023“. 

В Националната програма са включени още 4 мерки – „Популяризиране в трети държави“, „Прекструктуриране и конверсия на лозя“, „Застраховане на реколтата“ и „Инвестиция в предприятия“. Всяка година за нея се отпускат по 26 млн. евро, като за целия срок от пет години бюджетът е 134 млн. евро.