Още утре, 29 ноември, 210 бенефициента ще получат първото плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. Това заяви изп.-директор на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) Васил Грудев пред Агри.БГ.

ДФЗ изплати втория транш за преходната национална помощ за овце и кози-майки

“Още при стъпването ми в длъжност направих бърз прочит на всички забавяния. Имаше много такива в рамките на година, като поетапно са изчистени в момента”, добави Грудев.

С предстоящото плащане реално ще се изчисти част от забавянето и по мярката за хуманно отношение.

“Изчистването на плащанията по мярката няма да бъде на 100%, но добрата новина е именно пускането на средствата на 210 бенефициента”, каза още шефът на ДФЗ.

От 22 юли до 20 август фермерите имаха възможност да кандидатстват по втория прием на мярка 14. Бюджетът по него беше в левовата равностойност на 20 млн. евро.

семинар на НАЗ 2019