Няма никаква причина националните доплащания и директните плащания да бъдат преустановени, въпреки политическата обстановка. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за Фермер.БГ. 
 
 
Причината за това е, че плащанията са свързани със заявления за подпомагане за стопанската 2016 г.  
„Финансиранията от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) ще бъдат извършени в предвидения по регламент срок – между 1 декември 2016 г. и 30 юни 2017 г., като прогнозният график за плащанията по различните схеми ще бъде аналогичен на този от изминалата стопанска 2015 година“, уточниха от МЗХ и добавиха, че финансиранията чрез националния бюджет по одобрените от ЕК национални доплащания и държавни помощи ще бъдат извършвани през 2017 г. на базата на предоставените на Разплащателната агенция (РА) лимити от страна на министерството на финансите. 
 
Тук трябва да се има предвид, че в по-голямата си част те са и ще бъдат разплатени до края на 2016 г. по текущия бюджет на ДФ „Земеделие“.
 
Иначе през последните три седмици изплатените средства към фермерите общо са 165,7 млн. лева, информират от министерство със справка, изготвена специално за Фермер.БГ.
 
 
В сектор „Говедовъдство“ са раздадени на 87,2 млн. лева, като 6070 стопани с млекодайни говеда са получили 31 млн. лева, а 6000 фермери с месодайни животни са финансирани със 16,2 млн. лева. 
Фермите с говеда под селекционен контрол са получили 16 млн. лева и те са разпределени между 1500 животновъди, а стопаните, необвързани с производство, които са 5700 души, са били финансирани с 24 млн. лева. 
 
При другите животни - по схемата за финансиране с национални средства за овце и кози майки са изплатени 36,6 млн. лева на 7460 стопани, а от еврофондовете са платени  6 млн. лева  на 6160 стопани.
Животните под селекционен контрол са финансирани с 8,3 млн. лева, като те са разпределени между 2004 фермера. Техните колеги, които отглеждат биволи пък са получили  3,6 млн. лева, разпределени между 278 стопани.
 
 
Общо по директните плащания са изплатени 141,7 млн. лева в рамките на две седмици. От тях 81,1 млн. лева от европейския земеделски фонд и 60,6 млн. лева от националния бюджет. 
„Поради изискванията на регламентите, плащанията преди 1 декември на съответната година, могат да са в размер до 70 процента от окончателната ставка“, уточниха от МЗХ. 
 
Именно поради тази  причина  през месец декември тази година ще бъдат изплатени допълнително оставащите 30 процента от общия бюджет.  Тези плащания са в размер на 36,5 млн. лева по схемите за европейски субсидии. 
През месец януари 2017 г. се предвижда и изплащането на още 20 млн. лева от националния бюджет – по схемата за говеда, при които сега са изплатени 54 процента от размера на бюджета. 
 
По другата схема от националния бюджет – за овце и кози майки са изплатени средства в размер на 100% от бюджета.
През настоящата седмица са платени и 11 млн. лева на 17 00 фермера по схемите за извънредна помощ за сектор „Мляко“, а също така и 13 млн. лева по de minimis  на 17 251 животновъда.