Алгоритмично земеделие
 
Алгоритмите могат да бъдат използвани и на полето. Според дизайнера Бенедикт Грос, с помощта на алгоритмични модели можем да засяваме различни култури на една нива. По този начин се подобрява екологичната устойчивост и разнообразието.
 
Пръстеновидна градина
 
Става дума за добре конструирани полета, върху които са засадени различни култури, имащи различни функции: производство на храна, хабитат, подобряване на качеството на въздуха, абсорбиране на въглерода и т.н. Пръстеновидната градина е все още на ниво концепция. Представлява комбинация от обезсоляване, соларна енергия и производство на храна.
 
Пермакултура и хранителни гори
 
Пермакултурата представлява система от дизайнерски принципи, които целят да стимулират и развиват модели, които се откриват естествено в природата. Названието й идва от целта да се създаде устойчива земеделска система. Днес можем да я видим в хранителните гори, които са модел на земеделие, който наподобява структурата на горската среда, в която всеки има своя роля и спомага за просъществуването на другия.
 
Отглеждане с гъби
 
Гъбите са кралство, което много често бива пренебрегвано, неразбирано и дори от което се боим. Без тях обаче световната екосистема не би била възможна. Учените в наши дни намират разнообразни приложения на гъбите, които спомагат за баланса в природата. Пример за това е патент върху пестицид на основата на гъби, който унищожава вредителите, без да се използват агресивни химикали.
 
Отглеждане на храна на покрива
 
В градска среда, където пространството е ограничено, отглеждането на растения се случва по покривите. Така днес сме свидетели на тенденцията да се озеленяват покриви, като върху тях се изгражда истинска локална система за отглеждане на храна.