В рамките на два дни бяха събрани и предадени за обезвреждане 22,8 тона пестициди. Те бяха открити край град Койнаре и село Радомирци, община Чернен бряг при обща акция на екоминистерството и Върховната административна прокуратура.

Проверките за загробени пестициди тръгват от Червен бряг

При разкриване на обекта край град Койнаре са извадени 16 986 тона негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ). 

"Те бяха изнесени от обекта, намиращ в местност Дола на площадката на бивше летище. Бяха опаковани в биг бег чували и извозени към площадки с разрешително за работа с опасни вещества", уточняват от ведомствената пресслужба.

Край село Радомирци, местност Мерата са разкрити, извадени, опаковани и извозени 5818 тона негодни за употреба ПРЗ. Двата склада за пестициди край Червен бряг са първите, които бяха разкрити при започналата серия от проверки из цялата страна за залежалите пестициди от бившите ТКЗС-та и АПК-та.

От МОСВ уточняват, че на площадката в пети квартал на Червен бряг се съхраняват около 200 тона опасен отпадък, изгребан от силажна яма и бивше помощно стопанство в село Рупци. Около 80 тона пък се съхраняват на регламентирана площадка в Долна Баня.  

Разкриването, преопаковането, транспортирането и обезвреждането на 22,8-те тона пестициди ще бъде извършвано незабавно.

"То ще стане  по идентични правила с тези на швейцарската програма. Крайното обезвреждане ще се извършва в лицензирани съоръжения с многогодишен опит в държави членки на ЕС. По Швейцарската програма през последните 4 години са обезвредени около 4000 тона пестициди от 70 склада в цялата страна. След изваждането те се преместват на площадка, която има разрешение за работа с опасни вещества", уточняват властите.