Днес, 31 август изтича срокът, в който пчеларите, изпълнили инвестиции по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават заявления за плащане. Заявления за плащане се приемат за инвестиции по мерки инвестициите си по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз”. 
 
Кандидатстването по прилаганата за четвърта поредна година Схема за кредитиране със средства на ДФ „Земеделие” на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП) приключи на 31 юли 2015 г.
 
Чрез прилагането на схемата беше дадена възможност на по-голям брой пчелари да осигурят необходимия им финансов ресурс за реализация на одобрените им проекти по мерки Б и Г от НПП – за разходите за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, за закупуване на кошери, пчелни семейства и пчелни майки. Така се подпомага с кредитен ресурс реализацията на одобрените проекти и се спомага за повишаване усвояемостта на средствата по програмата, които са предимно от бюджета на Европейския съюз, посочват от Фонд Земеделие.
 
За 2015 година по схемата за кредитиране са предоставени 119 бр. кредита на стойност 551 694,05 лв., при лихвен процент в размер на 5 % годишна лихва.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!