Сдружение "Съюз на българските пчелари" изпрати декларация до МЗХ по повод натрупаните проблеми в пчеларския сектор, както и предложения за тяхното решаване. Документът е с копие и до Комисията по земеделие в Народното събрание.

Сред предложенията са утвърждаване на пчеларството като приоритетен подотрасъл на селското стопанство с всички произтичащи от това положителни последствия, актуализиране на Закона за пчеларството и произтичащите от него други нормативни и поднормативни актове. Друго от исканията е свързано с предложение да се предоставят терени извън населените места за отглеждане на пчели като се отпускат субсидии за изграждане на пчелини и съпътстващата производствена и комуникационна база, предприемане на действия, включително и пред  органите на ЕС, за изплащане на субсидии за опрашителната дейност на пчелите не по-малко от 40 лева на пчелно семейство и др.

Исканията бяха обявени по време на първия в Ямболския край Фестивал на пчелните продукри в "Тунджа". През втория ден на Фестивала – 28 юни, ще бъде изнесена беседа от проф. Христо Мермерски на тема „Апитерапия и природолечение” и закриване.