Пчелари от дружество „Камчийска пчела“ - Шумен изпратиха днес декларация, адресирана до министър-председателя Пламен Орешарски, Комисията по земеделие в НС и председателя на Съюза на българските пчелари. „Ние, пчеларите от ПД”Камчийска пчела”, очаквахме с нетърпение гласуването на Бюджет 2014-2020 на ЕС, в който да залегне директна субсидия на база регистрирано пчелно семейство, но до нас достигна информация, че на 28.06.2013 година в Брюксел, на тристранната среща между ЕП, ЕК и Съвета на Европа българският представител отново е гласувал „въздържал се”. Ето защо, открито изразяваме нашата загриженост срещу непоследователната политика на българската държава за опазване и развитие на отрасъл Пчеларство и като се присъединяваме към протестното искане от варненските пчелари от 15.07.2013 г.”, пише в декларацията.

 

Пчеларите настояват:


1. България да отстоява искането на българските пчелари за субсидия за всяко регистрирано пчелно семейство по ОСП 2014-2020 при прегласуването на бюджета през септември. При невъзможност да се предвидят средства от Бюджета на РБ за директни плащания на пчелно семейство.
2. Спешно приемане на новия Закон за растителна защита от Народното събрание, за да влезе в сила Националния план за устойчива употреба на пестициди, който има мярка за забрана на авиационно третиране на земеделски култури.
3. Още тази есен да не се засява рапица в България, третирана с неоникотиноиди, защото забраната в ЕС влиза в сила от 1 декември, а рапицата се сее през м.октомври.
4. Спешно да се приемат схемите за държавна помощ за новия програмен период, като се предвиди обезщетяване /компенсация/ на пчелари за повишена смъртност на пчелни семейства, в т.ч. и зимна.
5. При смъртност на пчелни семейства, изследванията за причините (проби от пчели и проби от растения) да са безплатни за пчеларите.
6. При смъртност от нозематоза (ceranae), да се разработи регламент за компенсация, аналогичен на този при американски гнилец.
7. Да се публикува списък на препарати за растителна защита, щадящи пчелите, да се насърчават земеделските производители да ги използват.
8. Да се усъвършенства нормативната уредба за предпазване на пчелите от отравяния при пръскания, да се налагат ефективни санкции на нарушителите при неспазването й като се координират действията на институциите, тъй като по настоящата нормативна уредба  Общината уведомява за пръскания, без да контролира спазване на Закона за пчеларство и Наредба 15, ОДБХ контролира при сигнали за нарушения, ОДЗ санкционира при установяване на нарушения, но се иска от пчеларите да представят доказателства - снимки и др., което е невъзможно. Отравянията продължават и досега.
9. Да се допускат всички пчелари с регистрирани пчелини да кандидатстват за препарати срещу вароатозата по Нациналната програма по пчеларство 2014-2016.
10. Да отпадне режима на пререгистрация на пчеларите земеделски производители, да остане еднократна регистрация като земеделски производител и отписване при прекратяване на дейността.
11. Да се възстанови институцията участъков ветеринарен лекар или да се създаде нова институция на пчеларите-проверители, които 2 пъти в годината – пролет и есен, да са задължени да проверяват здравния статус на пчелните семейства.
12. Да се създаде връзка между Общината, кметствата, ОДЗ, ОДБХ и ДФЗ, така че при промяна на броя на пчелните семейства в регистриран пчелин, да не се налага пчеларят да обикаля между горепосочените институции, тъй като навсякъде сроковете са различни, а да се се извършва единствено чрез Общината до края на м.август, съгл. чл.9 от Закона за пчеларството.
13. Да отпадне режима на регистрация за директни продажби на пчелен мед по Наредба 26, всеки пчелар с регистриран пчелин е под контрола на ОДБХ.
14. Да ни съобщите, кой е бил българският представител на тристранната среща на 28.06.2013 година в Брюксел, как е гласувал по въпроса за директни плащания на пчелни семейство и какви са мотивите за това гласуване.

 

Пчеларите от ПД „Камчийска пчела“ декларират, че ако не се вземат под внимание исканията им, са готови през есента да предприемат законни активни протестни действия. Декларацията, подписана от 24 пчелари, се подкрепя от пчеларите-участници в Националната седмица на меда’2013 в Шумен.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!