Тематична проверка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи, че пакетираните пресни и замразени плодове и зеленчуци у нас отговарят на изискванията за качество.
 
 
Инспекцията е извършена от дирекция „Контрол на храните“ на БАБХ в период от две седмици и е обхванала 198 производствени обекта за пакетиране, складове за търговия на едро и магазини.
 
„В хода на проверките не са констатирани несъответствия с качествените изисквания съгласно пазарните стандарти на предлаганите пакетирани пресни и замразени плодове и зеленчуци“, съобщи БАБХ.
 
 
Издадени са 12 предписания за отстраняване на нарушения в обектите. Има например три случая, при които липсват данни за пакетиращата фирма. В девет обекта са установени са несъответствия. В пет от тях липсва информация върху етикета на пакетираните плодове за обработката им с добавки в храните като глазиращи агенти Е 904 и Е 914.
 
При останалите четири обекта пакетираните цитрусови плодове не са етикетирани с необходимата информация за извършената обработка с консерванти - препарати за растителна защита, и с необходимото писмено предупреждение към потребителите, че кората е негодна за консумация.
 
„Проверките се правят с цел установяване спазването на законодателството за храните, както и за съответствието им с изискванията на Общия пазарен стандарт или Специфичен пазарен стандарт, към който принадлежи продуктът по отношение на качеството – посочването на съответния клас върху опаковката, предоставяне на информация за храните на потребителите по отношение етикетирането на продуктите и информация за третирането им с консерванти и препарати за растителна защита, използваните добавки на етикета, в това число и писмено указание плодовете да се измиват добре преди консумация“, обясниха от Агенцията по храните.