Износителите на сирена, които искат да се възползват от европейската квота за внос в САЩ при намалени мита, трябва да подадат заявление за издаване на лицензия за износ в ДФЗ до 10 септември 2016 г. 
 
Лицензиите се издават до 15 декември 2016 г. и ще са валидни през цялата 2017 г. Документите се подават в Централно управление на ДФЗ в София. Заявителите трябва да бъдат регистрирани във Фонда преди първото си кандидатстване.
 
 За да получат лицензия, износителите трябва да представят доказателства, че са изнасяли продуктите от въпросната квота за САЩ поне през една от предходните три календарни години и че определеният от тях вносител е дъщерно дружество на заявителя. Към документите се добавя и декларация от определения вносител, който удостоверява, че отговаря на американските изисквания за издаване на лицензия за внос на продукти по код 0406.
 
ДФЗ припомня, че България е част от европейската квота за внос на сирене в САЩ от 1 юли 2013 г., с което българските производители могат да реализират своята продукция в САЩ при намалени вносни мита.
 
Образец и инструкции на заявлението, необходимо при регистрация:

Образец на заявление по схемата за внос на сирена в САЩ при намалени мита за 2017 г.
 
Повече информация можете да получите и на телефон 02/ 81 87 510 или 02/ 81 87 512.