Българските хранителни продукти се произвеждат при силен контрол за влаганите добавки, подобрители, ароматизанти и други, стана ясно от резултатите от проверка на Генерална дирекция „Здраве и безопасност на храните“ (DG SANTE) на Европейската комисия (ЕК).
 
 
Нейни представители проведоха в периода 12-20 март одит на системата за официален контрол на употребата на подобрителите на храни в нашата страна, съобщи пресслужбата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
Влаганите в храните подобрители, оцветители, консерванти, ароматизанти и други добиха популярност като „Е-тата“ във връзка с международната класификация, която помага за обявяването им върху етикетите на продуктите.
 
„Според одитния екип, прилагането на мерките за контрол при употребата на добавки и ароматизанти в храните от БАБХ и спазването на европейското законодателство напълно отговарят на високите критерии, поставени от ЕК и съответстват на тези в другите проверени страни членки на ЕС“, съобщи Агенцията по храните.
 
 
По време на одита са проведени срещи с експерти на централно и областно ниво от БАБХ, които отговарят за контрола на употребата на Е-тата в храните. Обсъждан е официалният контрол в обектите за производство на подобрители в храните и в предприятията, които ги влагат в крайните продукти.
 
Одиторите са посетили осем предприятия в София, Пловдив, Карлово и Димитровград По време на инспекциите представители на Агенцията са извършили проверки на производството и влагането на подобрители.
 
На заключителната среща одитният екип е посочил, че заложените и изпълняваните от българските власти проверки в тази област надвишават честотата за контрол в сравнение с другите проверени досега страни членки на ЕС.