Гласуването на законопроекта на Закона за градушките се отлага с една седмица, реши парламентарната Комисия по земеделието и храните.
 
Депутатите решиха да свикат ново заседание, ана което да участват неправителствените организации, които са заинтересовани от темата, а не само Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), както беше днес. Тогава от агроминистерството ще трябва да представят допълнителин данни, стана ясно по време на заседанието. 
 
„Отхвърлянето на законопроекта означава спирането и започването отново. В същото време се изграждат площадки. Ако те нямат осигурен ресурс по съответния ред за работа, ще си останат само площадки“, коментира председателят на комисията Десислава Танева.
 
Така предложеният проект на нормативен акт съдържа съществени недостатъци, се казва в официалното становище на НАЗ, което беше представено пред депутатите. "Липсват разписани гаранции за качественото изпълнение на дейността на държавното предприятие, в което ще бъде трансформирана сега действащата Изпълнителна агенция „Борба с градушките“", се казва в становището. 
 
Зърнопроизводителите са на мнение, че прилаганите два начина за противоградна защита са с различно ниво на ефективност. Предимство има ракетният метод, което създава неравни условия за получаваната услуга, посочват от асоциацията. 
 
 
За да се разшири покритието на защитата следва да бъдат обхванати всички ползватели на услугата, продължават от НАЗ. В случая е заложена завишена годишна такса за превенция на земеделските стопани, но не се предвижда участието на общините и урбанизираните територии, които също следва да имат споделен принос при обезпечаване на тази дейност, смятата зърнопроизводителите. 
 
Налице е сериозен дисбаланс в правата и задълженията на заинтересованите страни. Едновременно с това липсва пропорционална представителност на заинтересовани страни в управителния орган на държавното предприятие, твърдят от НАЗ.
 
Те призовават законопроектът да бъде оттеглен и предложен в преработен вариант, като бъде направен анализ на разходите. Градушките като опасно явление засягат не само аграрното производство, но причиняват и значителни материали загуби върху движимото и недвижимото имущество. Необоснован е финансовият ангажимент, който се вменява единствено на земеделските производители, убедени са стопаните.
 
Десислава Танева призова да се доразработят детайлите в законопроекта, като например участието на застрахователите. „Има такава зрялост по отношение на това земеделският производител да си плати съответна такса, за да получи тази защита“, убедена е тя.