Първият семинар за интегрирана растителна защита, организиран от Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), се провежда в Аграрен университет в Пловдив.

Събитието откри Йордан Кръстанов, председател на УС на БАПОП.

“Има много неща, които трябва да се модернизират в нашето производство. Пълната зала в момента показва значението на този семинар и интересът към нещо. С това слагаме началото на една практика, която ще прилагаме и за в бъдеще с подобни семинари”.

Официален гост на събитието беше и зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева.

“Обвързаното подпомагане е един от приносите за развитие на оранжерийното производство в България. И в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. страната ни ще продължи да защитава наличието на това подпомагане. Категорично не приемаме предложения процент от ЕК за обвързана подкрепа. Настояваме за увеличението, което да бъде 18% + 2% за протеиновите култури”.

Интегрираната растителна защита е световна практика, която осигурява здравословна продукция и не вреди по никакъв начин на околната среда.

Ректорът на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева също приветства гостите на събитието и изрази своята радост и признателност затова, че първият семинар за интегрирана растителна защита се провежда именно в АУ-Пловдив.

“Темата на семинара е много актуална, това показва и пълната зала в момента. Интегрираната растителна защита е световна практика. Освен това 2020 г. е определена за Световна година на растителното здраве. Обособяването на подобна година ще ни помогне да обърнем внимание на това как се води борбата с неприятелите, за да получаваме по-качествена и по-здравословна храна”, заключи Янчева.